I dagens samfunn oppfostrer vi en generasjon snille piker. Jenter som skal si ja, og danse etter samfunnets idealer. 

Kvinner som skal vise omsorg, prestere og si ja på alle områder av livet.

JA til karriere, familie, ungenes fritidsaktiviteter, venninnemiddager, sunn mat, oppussing, den perfekte kroppen, trening og samfunnet.

Og nei til seg selv?

Hvor lærer den snille pike kunsten å si nei?

Kvinners fertilitet er på vei ned. Ekspertene mener det er en hovedårsak: stress (relasjonen mellom stress og fertilitet kan du høre mer om i denne podcasten med Frøyaklinikken).

I dagens samfunn oversømmes kvinners kropper av stresshormoner. Den underliggende årsaken til stress kan bestå av flere komponenter – deriblant fysisk, mentalt, emosjonelt eller fra dine omgivelser. 

Disse stresshormonene forstyrrer syklusen, og påvirker fertilitet – samt følelse av glede, selvtillit, overskudd og energinivå, immunforsvarets funksjoner, tarmhelse og rekken med negative konsekvenser fortsetter …

Kan dette bildet endre seg, dersom noen lærer den snille pike kunsten å si nei?

Si nei uten dårlig samvittighet.  

Nei

En av de viktigste egenskapene kvinner (og menn) i dagens samfunn kan lære, er kunsten å si nei.

Det er en forebyggende handling mot utbrenthet, utmattelse og redusert fertilitet.

Kunsten å si nei kan reduserer stress.

I følge det største og mest suksessfulle sykehuset for integrert medisin i Europa, Paracelsusklinikken, er en av de viktigste årsakene til kroniske sykdommer ubalanse i nervesystemet (stress).

 

På bildet ser du en av mange konsekvenser jeg har opplevd, på grunn av manglende evne til å si nei. 

Denne gangen hadde jeg nok en gang presset kroppen for langt …

Ta tilbake styringen over ditt liv!

I mange år var jeg ekspert i kunsten å si JA.

Andre mennesker fikk lov til å behandle meg som de mente var riktig. Ikke slik jeg mente var rett – ut i fra mitt syn på verden, min kropp, egenverd og grenser.

Kroppen ble utsatt for år med overbelastning, fordi jeg ikke så mine egne grenser. Jeg presset kroppen for langt, og manglet evne til å si nei.

Jeg jobbet timer med overtid, når jeg ikke hadde ressurser til å ta vare på meg selv.

Kanskje blir jeg aldri ypperste ekspert i kunsten å si nei.

Mitt mål er å bli litt bedre hver dag.

For min erfaring er, gjennom kunsten å si nei kan du tilbake styringen over ditt liv.

 

Mari 🙂 

PS: dette er et av temaene vi arbeider med i disse spennende samlingene…

Share This