Ser vi på forskning og statistikk opplever det moderne mennesket økning i kroniske helseproblemer, mentale utfordringer og lidelse. Må vi bare lære å leve med det, eller er det mulig å gjøre noe med årsaken til problemene?

Fastlåst i den negative sirkelen?

Er det for mye stress og jag i hverdagen? Lav på energi eller utmattelse? Indre uro, nummenhet eller tomhet? Menneskekroppen har ikke forandret seg vesentlig på flere tusen år, men det har skjedd store forandringer i verden og menneskers forhold til naturen. Vi preges av å leve i et patriarkalsk samfunn, som ikke er tilrettelagt kvinners behov og lengsler. Det har frarøvet mange kontakten med sin virkelige natur, grunnmuren for god helse, indre glød og motstandskraft.  

Hvordan bryte fri fra disse pregingene, utvide bevisstheten og endre gamle mønster for å vokse ut av problemer og negative sirkler?

Når vi kommer i kontakt med vår virkelige natur og dypeste røtter kan vi ta vare på egen energi og helsebalanse, stå som en lysfakkel i mørket for andre mennesker og leve ut i fra visdommens kraft. Vi har alle noe unik å bidra med til oss selv og verden rundt oss i kontakt med dypet av vår kjerne.

Men hvordan komme dit?

Fokus på årsaken til problemene

Mange moderne mennesker har bevegd seg LANGT bort fra sin egen kjerne og naturen (moder jord) som vi alle kommer fra. Hvordan påvirker det oss? I observasjon av mennesker, blir oppdagelsen ofte helseproblemer, utfordringer med forholdet til egen kropp, problemer i relasjoner, følelsen av tvil og  indre uro, lite livsgnist og entusiasme for livet i seg selv. 

Kan det være noen fellesnevnere i de underliggende årsakene til problemene som blir mer og mer utbredt i samfunnet i dag? 

Er det mulig å bygge opp kroppens ressurser, lindre og forebygge utfordringer og helseproblemer som plager det moderne menneske? I kurset dykker vi inn i temaet og ser hvordan vi kan bruke kunnskap, innsikt og verktøy for å løse og redusere trykket på de underliggende årsakene. Noen problemer kan løses, andre kan ikke det. Uansett kan vi ha fokus på hvordan vi håndterer problemene og skape indre ro, slik at hverdagen blir best mulig!

«Det er ikke egoisme å sette seg selv først – det er å ta personlig ansvar. Alternative er selvutslettelse – når du bare gjøre det andre forventer av deg, mister du livsgleden. Da er du ikke god for noen.» Veien til lykke, Bjørg Thorhallsdottir 

Preginger fra det patriarkalske samfunnet?

Både kvinner og menn påvirkes av samfunnet vi er en del av i dag, men med litt forskjellige utfordringer og konsekvenser som har behov for ulike verktøy og innfallsvinkler. Jeg har sett så mange av mine kvinnelige klienter og studenter ha mange av de samme underliggende årsakene til sine problemer og utfordringer, som er sterkt relatert til preginger vi har fra det patriarkalske samfunnet, media og oppvekst.

«Lidelse og mørke tanker er ofte et resultat av mønstrene og tankesett vi lærer i oppveksten og gjennom livet, preginger fra samfunnet rundt oss og innlærte dogmer om lidelse, skyld og skam.» Inspirert av en av mine livsveileder og lærere, Pål-Esben Wanvig.

Kjenner du deg igjen i det å si ja når du egentlig ønsker å si nei? Eller har et vanskelig forhold til egen kropp og menstruasjonssyklus? Det er eksempler på problemer som ofte er relatert til preginger og innlærte mønster.  

Det er mange problemer som stadig gjentar seg hos mennesker i dagens samfunn. Noen av disse er:

  • Kronisk dårlig samvittighet og følelsen av å aldri få gjort nok
  • Redusert selvtillit og negativ indre dialog
  • Problemer i forhold til egen seksualitet og kropp
  • Kronisk stress, bekymringer og overveldelse
  • Lav på energi, utbrenthet eller utmattelse
  • Kroniske smerter i kroppen
  • Søvproblemer
  • Hodepine og migrene
  • Ensomhet og et dypt savn etter et fellesskap
  • Indre tomhet, tvil og uro

Sommerfuglens skapelsesprosess

Det er ikke gjort i en fei å bryte ut av gamle reaksjonsmønster, preginger og karma. Det er nesten som sommerfuglens skapelsesprosess. Den begynner inne i puppeskallet hvor larvens organer blir brutt ned, for så å bygges gradvis opp igjen til en sommerfugl med nye organer. På samme måte har vi mennesker muligheten til å smelte muren rundt hjertet og spre våre vinger. 

Hvor vil du fly? Hva hvisker sjelen at den lengter etter? 

Prosessen gir mulighet til å bryte ut av lagene med falske preginger, masker og beskyttelser. Med mer livsglede, energi, og mot til å leve ut det som gir indre mening.

Takk for 2 fantastisk og gode helger! Jeg er imponert over hvordan du så profesjonelt klarte å dele din visdom og kunnskap på en så varm og vennlig måte.

Hvordan du med kjærlighet geleidet oss gjennom mange metoder, lærte- og korrigerte oss gjennom øvelser og ny lærdom, og lokket frem det indre barn i oss. Vi hadde mang en hjertelig latter.

Jeg har opplevd stor utvikling og er så takknemlig for det. Du har inspirert meg til å jobbe videre. Takk også for at du tar deg tid til å svare på spørsmål og tanker som alltid dukker opp etterpå.

Ingrid Berge

Du er bare helt utrolig 🤗 ❤️
Jeg er så utrolig takknemlig for at jeg endelig møtte deg. Så jeg kan finne tilbake til det sjelen min lengter etter.

Du er virkelig lyset i mørket.
Så sann og ærlig 🤗❤️

Cecilie Gusdal Hamnes

Din medmenneskelighet og varme som du utstråler gir et lys når alt føles mørkt. Einstein sa en gang;

«We cant solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them»

Denne qouten gjenspeiler det du uttrykker og mer enn det! Du har erfaring av den tunge mørke tiden i et lite mørkt rom, som til slutt ble til en stor grønn eng med hjelp av å blant annet tenke annerledes. Den åpenheten og livsgleden du deler er smittsom

Katarina Draböl Ballari

«Det er så mange ytre ting å ordne hvis man ønsker å vise frem en perfekt fasade, og hvis man ikke passer på, kan det lett uthule sjelen. Hva ville du gjort i livet hvis du ikke var redd?» Pippi Power, Gitte Jørgensen

Et helhetlig perspektiv på problemer

Jeg er hverken er helsepersonell eller lege. Diagnoser må behandles av lege, og dette er i mine øyne viktig. Jeg behandler ikke diagnoser som komplementær terapeut, livsveileder og spirituell lærer. Jeg synes definisjonen av komplementær er ganske vakker: når to eller flere forskjellige elementer styrker eller forbedrer hverandre. 

Min filosofi er samarbeid, utveksling av kunnskap og erfaringer for å finne best mulige løsninger på menneskers lidelse.

I min rehabiliteringsprosess fra kronisk utmattelse (ME) har jeg bygd opp et team rundt meg. Det har vært en prosess i å finne frem til dyktig helsepersonell som leger, tannlege, fysioterapeut og psykolog. Samtidig har jeg ikke latt meg begrense av å forholde meg til kun det som tilbys innenfor norsk helsevesen, det ville vært å frarøve meg selv muligheten til å få livet tilbake. 

En del av mitt team har vært helsepersonell i utlandet, komplementære terapeuter, spirituelle lærere og livsveiledere. Jeg har oppsøkt mennesker som er eksperter i sitt fagfelt med kunnskap til å hjelpe meg på min vei!

For å ikke gå meg vill i jungelen av terapeuter og mulige behandlinger, har det vært essensielt med en livsveileder som ser det store bildet. En som har evne til å skape oversikt over helheten med de viktigste underliggende årsakene til problemene i alle de fire hovedkategoriene: både fysiske, mentale, atferdsmessige og spirituelle!

Det er hva som er unikt med denne utdanningen: essensen av min kunnskap og erfaring blir delt oversiktlig og pedagogisk, som kan tas i bruk i din hverdag! Du vil få en dypere innsikt i helheten av alle de fire hovedkategoriene – slik at du kan begynne å nøste opp i flokene rundt eget liv.       

Hva er egentlig det spirituelle aspektet?

For det moderne mennesket kan dette perspektivet på verden være uvant, fjernt eller oppleves som skremmende. Før jeg ble syk hadde jeg null interesse for det spirituelle. Jeg så på det som humbug og lureri. 

Det var før jeg fikk oppleve det selv. I eget liv for å skape endringer! Jeg innså gjennom egen erfaring og resultater at jeg hadde tatt feil.

På min reise har det vært nødvendig med helsepersonell, praktiske endringer i livsstil og arbeid med traumer hos psykolog. Den spirituelle delen har vært limet i alt – som har gitt en dypere innsikt i helhetsbildet og arbeidet på andre arenaer!  

Det spirituelle aspektet kan gi en enorm styrke og hjelp i vanskelige problemer og situasjoner. En stødig retning mot sjelens mål og lengsler. Energetisk healing for å aktivere kroppens selvhelbredende egenskaper og lade batteriene på alle plan. Dyp meditasjon for indre ro som utvider seg i evigheten. Kontakt med lysvesen og andre hjelpere – som er ressurser vi kan ta i bruk i hverdagen.

Vi kan ikke se eller ta på det spirituelle aspektet. Men hva om det ligger et potensiale av ressurser og venter på å bli tatt i bruk for positive endringer og hjelp i livet? Hvorfor ikke bruke de til det beste for meg selv, andre mennesker og verden? I mine øyne er det veldig dumt å ikke bruke alle de ressursene som er tilgjengelig for oss. 

Hva er spirituell utvikling?

La oss se på en mulig definisjonen av spirituell utvikling for å gjøre det spirituelle litt mindre fremmed. For det er egentlig veldig vakkert og et enormt potensial for utvikling og helbredelse:

Spirit betyr sjel (som nevnt tidligere er sjelen essensen av oss mennesker).

Spirituell vil si sjelens vei. Praktisk vil det si å gjøre noe som er relatert til din sjels vei.

Spirituell utvikling betyr å komme nærmere sjelen. Praktisk vil det si å forstå sjelen på en bedre måte – dens behov, lengsler, visjon og misjon for denne inkarnasjonen. 

Kommunikasjonsbruen til sjelen vår er hjertet. Uten kontakt med eget hjertet er det veldig vanskelig å lytte til sjelen og forstå dens behov. Uten kontakt med primærfølelsene (som er følelser basert på hjertets verdier) er det ingen langvarig handlingsenergi til å leve ut sjelens visjon.

Det spirituelle aspektet kan bringe inn et fargespekter i hverdagen som ingen kan ta bort uansett hva som skjer i livet. Det gir en dypere forståelse av det som skjer i hverdagen, utfordringer, gleder og skatter! Det drysser et vakkert stjernestøv mellom hverdagens tynne linjer.

Slitenhet, indre tomhet og stress

Mitt ønske er at alt du lærer kan ha praktisk verdi for deg i hverdagen, slik at dette ikke bare blir enda en ting du lærer. Det er vanskelig å gjøre større forandringer i livet basert på kunnskapen i en bok. Hvorfor? Det kan være utfordrende å omsette kunnskap til handling. 

Og der ligger nøkkelen: kunsten er å benytte kunnskapen praktisk i livet. Fra teori til handling. Det kan være vanskelig å gjøre alene. 

Det vil være fokus på praktiske verktøy som meditasjon, energiarbeid, hvordan opprette en dyp kontakt med naturens helbredende rytmer og mentale teknikker som avbruddshåndtering (et av mine favorittverktøy for å bryte negative mønster).

Det vil deles innsikt og kunnskap om temaer som slitenhet, indre tomhet og stress, eksempler på samfunnspreginger og hvordan de påvirker oss, det autonome nervesystemet, kroppsholdning og muskelbruk i relasjon til stress og indre uro.   

Praktisk informasjon 

Velkommen til 5 nærende samlinger online på zoom (en plattform som er veldig enkel å bruke og stabil). Det vil være en kveld i måneden fra august-desember, slik at det er tid til å fordøye kunnskapen og teste den ut underveis. 

26. august: 18.00-20.30

23. september: 18.00-20.30

21. oktober: 18.00-20.30

11. november 18.00-20.30

2. desember 18.00-20.30

Facebookgruppe

Egen facebookgruppe hvor du kan stille spørsmål, dele erfaringer og holde kontakten med de andre deltakere. Jeg legger stor vekt på et godt og nærende fellesskap…. fylt med sjelefamilie, nærvær og hjertekontakt. Hvor vi respekterer hverandre og sørger for et godt miljø.

Pris: 2500,-

Velkommen til en spennende reise!

Hele min utdanning startet med alternativmessen i Sandefjord i 2018 og orakelverkstedet i 2018. Hele 2019 har vært helt magisk. Jeg har fått lære meg selv og kjenne. Både sider av meg selv som jeg ikke var klar over og sider som jeg ønsker å kjenne mere på. Det har vært både gledes tårer og vonde tårer.

Mine nærmeste både familie, venner og kollegaer har også fått kjenne på gleden ved at jeg har begynt på min vei. Jeg har også fått erfare at jeg tiltrekker meg mennesker som gjør meg godt.

Jeg har følt meg så trygg og ivaretatt på kurs hos Mari. Hun har vist meg at det er mulig å komme seg opp fra det mørkeste mørke. Til å se gleder og nyte livet. Ved å være ærlige og fortelle at det fortsatt vil komme dager som ikke er like lette, men med gode verktøy er det lettere å komme tilbake til gleden og livet.

Og av de flotte vakre kvinnene jeg har fått følge fra 2018 og gjennom hele 2019. Ville ikke vært for uten denne magiske reisen. Og jeg gleder meg til reisen videre i å finne mer og mer tilbake til min indre glede og lengsel etter å leve ut det livet som jeg har kommet hit for å leve.

Cecilie Gusdal-Hamnes

Hvorfor Mari som lærer? 

Mitt mål å gi deg det beste av min kunnskap, visdom og erfaring. Jeg er ung for å være spirituell lærer og livsveileder, men til tross for alderen har jeg solid utdanning og mye livserfaring. Min utdanning har gått kontinuerlig siden 2014 (i skrivende stund 7 år) og jeg har mye erfaring med det jeg lærer bort både med meg selv, klienter og studenter..

Jeg har gjennom livet vært i flere vanskelige situasjoner og opplevd store problemer, noe som har presset meg til det ytterste for å lære på en intensiv måte, lete utenfor boksen og finne gode løsninger! Jeg er opptatt av kontinuerlig utvikling og læring, og er fortsatt i aktiv utdanning som spirituell lærer og livsveileder. 

Jeg har en spennende reise bak meg som viser at det finnes håp. Jeg har funnet veien tilbake til livet etter kronisk utmattelse og store smerter. Når jeg var 21 år kollapset jeg og fikk livet og fremtidshåpet revet vekk. Det førte meg inn i et bunnløse mørket med desperasjon, lidelse og mørke tanker.

Gjennom de siste årene har jeg arbeidet målrettet med å komme tilbake til livet! …og er i dag fylt med livsgnist, indre glød og en klar retning for fremtiden. 

Jeg brenner for å hjelpe andre mennesker tilbake til gode helse, indre kraft og livsvisjon.       

…essensen av kunnskapen og erfaringen delt med deg

For å søke hjelp av meg trenger du ikke ha omfattende problemer eller være i et bunnløst mørke… for denne kunnskapen kan overføres til så mange andre livssituasjoner og utfordringer i livet!

Jeg underviser i helhetlig løsninger på problemer som mange mennesker opplever i dagens samfunn…

Blant annet manglende energi, utmattelse, smerter, mørke tanker, konflikter i relasjoner, oversensibilitet, indre tomhet, manglende fremtidshåp eller mening… finnes ikke noe mer? 

Mitt ønske er at disse helgesamlingene kan bringe deg verdifull kunnskap som kan brukes i ditt liv for å vokse ut av problemer og lidelse, samt inspirere og motivere… og vise at det finne HÅP!

«En magisk skaper er et menneske som kan få et knitrende gullstøv til å legge seg usynlig i rommet rundt sitt liv, og som ser at det flimrer fint ut og inn mellom hverdagens linjer.» Pippi Power, Gitte Jørgensen

For et år dette har vært! Aldri har jeg utviklet meg selv så rakst og lært så mye. Jeg har ikke bare lært selvutvikling innen kvinnehelse i teorien, tvert imot! Jeg har fått nyttige verktøy og innsikt i min rolle som kvinne i et samfunn og dyp innsikt i meg seg selv som den kvinnen jeg er. Jeg har virkelig fått oppleve og erfare at jeg er en magisk kvinne med stor verdi for meg selv og de rundt meg. Uansett om det er kjæreste, familie eller kolleger.

Mari er en dyktig, reflektert og gjennomtenkt lærer meg utrolig kunnskap. Hun sitter på kunnskap og innsikt som vårt samfunn så sårt trenger. Og hun ser virkelig meg og deg som individer, sjeler og en del av noe større. Hun er dyktige på å skape et sunt, behagelig og trygt fellesskap som fremmer et godt læringsmiljø. Det er jordnært, nærende og godt å være sammen med studentene og Mari på seminarene.

Min reise i 2019 har vært preget av vekst. Det er takket være dyktig lærer og temaene og kunnskapen som deles. Derfor velger jeg å delta ett år til. Og jeg gleder meg!

Mathilde Knippen

Hva kan jeg gjøre for deg?

Har du spørsmål, problemer med påmelding, betaling eller lurer på om dette er noe for deg? Ta kontakt med meg – jeg svarer deg så gjerne!

3 + 8 =

Share This