Mennesker i det moderne samfunnet er vant til å forholde seg til det vi kan se, ta på, smake, lukte og høre. Det som kan observeres med de 5 sansene. Vi er ofte opplært til at det som ikke kan bevises fysisk eller forskes på bare er tull. 

Når hjelpen ikke finnes der vi er vant til å lete

Jeg hadde tidligere en negativ innstillingen til det alternative og komplementær behandling. Til og med yoga var utenfor min sfære. Jeg var fra idrettsverdenen vant til å forholde med til centimenter, millisekunder, den fysiske kroppen og hvordan den fungerer.

Når jeg totalkollapset i begynnelsen av tjuårene, ble jeg tvunget til å begynne å se verden på en annen måte. I den tradisjonelle skolemedisinen fant jeg verken svar eller hjelp til å komme meg ut av en vanskelig helsesituasjon. Jeg nektet å gi opp håpet uansett hvor mange ganger jeg fikk høre at dette var bare noe jeg måtte lære meg å leve med.

Her starten min søken etter hjelp utenfor det jeg var vant til å forholde meg til. Jeg åpnet meg opp for at det kanskje finnes andre måter å løse problemer på enn det jeg var opplært og vant til.

Fire viktige kategorier for å løse vanskelige problemer

Det har vært en lang reise, hvor fokus har vært å løse de underliggende årsakene til problemer med kronisk utmattelse og smerter. Hovedfokus har vært på fire ulike kategorier av underliggende årsaker med fysiske, mentale, atferdsmessige og sjelelige aspekter.

En oversikt over hele denne reisen kan du høre mer om i dette intervjuet.

Alle kategoriene har vært like viktige å arbeide med, men den mest spennende og givende kategorien har vært det sjelelige og spirituelle aspektet. Det har gitt næring til å jobbe med de andre kategoriene, det har brakt håp, mening og inspirasjon.

Dette er et stort tema, som jeg har gjort et dypdykk i gjennom utdanning i yoga, meditasjon, spirituell tantra, Rainbow Reiki og ursjamanisme. En felles undertone bak alle disse retningene er naturen og dens helbredende rytmer.

Det er naturen vi alle sammen kommer fra. Menneskenes virkelige hjem.

Det mystiske og spirituelle aspektet av naturen

Naturen er noe veldig håndfast. Noe vi kan ta på, se, føle og erfare. I Norge er vi så heldige at det er store kontraster mellom sommer og vinter, så vi kjenner naturens rytmer enda tettere på kroppen og opplever de store forskjellene.

Samtidig er naturen så mye mer enn bare det håndfaste.

Jeg har en stor interesse for fysiske aktivitet, trening og friluftsliv. Det er sjeldent jeg hører om ivrige friluftsliventusiaster som ikke har hatt spirituelle opplevelser i naturen. Spesielt når de er ute over lenger tid. De går i nærmere kontakt med naturens rytmer og moder jord.

Naturen som moder jord?

Et annet ord for naturen er moder jord. På engelsk kaldt «the great goddess». For meg er moder jord et begrep som favner bredt og dypt. Det er som et stort nærende fang og så mye mer enn det vi kan erfare med våre fem sanser.

Hun bærer og nærer alt liv i vår materielle verden. Det er moder jord vi alle sammen kommer fra og går tilbake til når vi dør.

Fra et sjamanistisk perspektiv kan vi se på moder jord som et eget vesen som består av tre aspekter. De tre aspektene representerer en hel livssyklus – fra noe blir født til det dør. Nært forbundet med de ulike årstidene og hvordan de også beskriver en hel livssyklus.

De tre aspektene til moder jord

Det kan være veldig spennende å se på de tre aspektene til moder jord med tanke på den verden vi er en del av i dag og hvilke verdier og egenskaper vi verdsetter. Det kan gi innsikt i hvor vi har ubalanse og hvorfor det kan være lurt å gjøre en liten reorientering i forbindelse med det å skape en bedre helse, mer mening eller øke livskvaliteten.

De tre aspektene av moder jord er jomfruen, moren og den vise kone. Disse begrepene synes jeg høres bedre ut på engelsk med the virgin, the mother and the crone. På bildet ovenfor ser du disse tre aspektene relatert til månen og dens sykluser. 

The virgin/jomfruen: har ingenting med det å være seksuelt jomfru. Hun representerer det å gi ut i fra overflod og overskudd, uten forventninger om å få noe tilbake. Hun bærer en entusiasme og glede over livet i seg selv og det vakre. Hun representeres i fargen hvit, og er nært relatert til våren som årstid.

The mother/moren: kan nære seg selv og andre. Kanskje du har hørt begrepet løvemamma? I denne sammenhengen i positiv forstand – hvor hun er i stand til å sette grenser, stå opp for det hun tror på og kjempe for livet i seg selv. Hun representeres i fargen rød, og er nært relatert til sommeren som årstid.

The crone/den vise kone: hun som har levd et helt liv og tatt med seg visdommen på veien. Den som står stødig og kan bringe både kunnskap, visdom og helbredelse til genereasjonene som kommer etter henne. Hun har et nært og fredelig forhold til døden, som en naturlig del av alle livssykluser. Hun representeres i fargen svart, og er nært relatert til vinteren som årstid.

Hva kjemper vi mot i vårt samfunn?

En stor tendens i vårt hurtigående samfunn som stadig higer etter MER, er at vi kjemper mot vinteren. I naturen er vinteren forbundet med det å vende blikket innover, hvile, regenerasjon og refleksjon.

Vinteren er en tid for å samle kreftene til en ny vår – slik at ting igjen kan spire, vokse og gro.

Eldre kvinner blir ofte flyttet vekk fra TV-stasjonens skjermer når de krysser en viss alder. Mannen som kjekk sølvrev blir værende. Voksne kvinner blir ofte kaldt for jenter, hva sier det om innstillingen i samfunnet? Vi setter ikke lenger pris på de eldre koners visdom og livserfaring. Det er sjeldent yngre mennesker omgås eldre som en naturlig del av hverdagen (om de ikke har besteforeldre).

Det er mange i dag som har stor frykt for døden og det er et tema vi sjeldent snakker om. Selv om det er en så naturlig del av livet. Det eneste vi vet for sikkert om livet, det er at vi alle skal dø.

Ønsker du å åpne opp for tema døden og aspektene til the crone er lege og forfatter Audun Myskja en god kilde å oppsøke. Han har lang erfaring med temaet døden og har hjulpet så mange mennesker rundt dette tema. Mine favorittbøker er «kunsten å dø» og «jeg skulle sagt jeg elsker deg».

Naturen kan vise vei

Dette er et eksempel på hvordan naturens rytmer og moder jord kan vise oss veien til et mer balansert liv med bedre helse, nærende relasjoner, mer mening og livsgnist. Min lærer og mentor har skrevet en spennende artikkel hvor han ser nærmere på naturen som vår viktigste medisin, den kan leses her.

Hva skjer i naturen om vi hopper over vinteren? Når jeg bodde i Zambia var jeg overrasket over at selv naturen der har en vinterfase. Det er ikke blomster og frukt hele året.

En av de viktigste fasene av min rehabilitering har vært å akseptere vinteren som en naturlig del av hverdagen. Hvile og regenerasjon er like viktig som produksjon og aktivitet. Det er viktig å gjøre kunnskapen om til visdom ved å bruke det vi lærer i en bok, på seminar eller i en bloggpost praktisk i livet. Eller så forblir det bare passiv kunnskap uten verdi i det virkelige livet.

På veien tilbake til livet har jeg gått på ganske mange smeller i det å hige etter sommer hele året. Straks jeg fikk litt energi skulle den brukes for det var så mye å ta igjen! Helt til jeg forstod verdien av vinteren og den vise kone som like viktige deler av livet som sommeren og aktivitet.

Den metafysiske eller spirituelle verden tilbyr kunnskap, visdom, hjelp, ressurser og helbredende krefter om vi er villig til å åpne opp for det. For meg har dette vært den mest givende reisen så langt i livet – med muligheten til å bli bedre kjent med min essens, sjelens vei og ressurser.

Kjenner du at dette resonnerer med noe inne i deg? Ta kontakt med meg om du har spørsmål eller annet på hjertet. Om du ønsker å gå i nærmere kontakt med naturens rytmer kan dette prosjektet være for deg:

https://marianfinsen.com/naturafeminina/

Ønsker du et dypdykk inn i moder jord og hennes helbredende rytmer kan denne siden være av interesse:

https://marianfinsen.com/yoga-og-meditasjon-i-naturens-rytmer/ 

Det å gå i kontakt med naturens rytmer og moder jord kan åpne opp et felt av ressurser for regenerasjon, en mystikk over det vi er en del av og facinasjon over livet i seg selv. Uavhengig av fysisk plassering nærer det til en dyp tilhørlighet til egne røtter, indre kjerne og naturen i seg selv. Vakkert? 

Share This