Har du sett yin/yang symbolet og lurer på hva det egentlig er? Eller kanskje du kjenner til det men stadig glemmer hva som er yin og hva som er yang? Og har dette eldgamle symbolet noe verdi for det moderne mennesket i dag?
Jeg hadde lagt merke til dette yin/yang symbolet og hørt ymse forklaringer rundt symbolet. Det var først når jeg bevegde meg inn i den alternative verden og starte på min sjamanistiske vei etter et totalkollaps i 2013 at jeg fikk mer innsikt i hva det egentlig dreier seg om. Noe av denne innsikten finner du i denne artikkelen og hvordan den kan brukes i hverdagslivet!

Opprinnelsen til symbolet

Yin/yang symbolet er et eldgammelt kinesisk symbol av ukjent opprinnelse. Opprinnelig blir det kaldt for taijitegnet, men i vesten er det kjent som yin/yang symbolet (som er betegnelsen som blir brukt i denne artikkelen). Symbolet viser hvordan intereaksjonen mellom yin og yang skaper alt som eksisterer i den materielle verden. 

Senere i artikkel skal vi se på hvordan innsikten i yin og yang kan brukes i hverdagslivet som verdifull innsikt og kunnskap – selv for det moderne menneske i en moderne verden! Denne artikkelen tar til sikte å gi et innblikk i den praktiske forståelse av symbolet og hvordan innsikten kan brukes til å skape et mer balansert og harmonisk hverdagsliv. 

I dag er symbolet og innsikten om yin og yang benyttet i flere spirituelle tradisjoner – deriblant både yoga, Rainbow Reiki og det er en forklaringsmodell vi forholder oss til i ursjamanisme for det moderne menneske. Det er et symbol som tar til sikte å forklare hvordan alt i den materielle eksistensen blir skapt gjennom interkasjon mellom det maskuline (yang) og det feminine (yin).

Et lite utdrag fra en yogatime hvor vi gikk dypere inn kvalitetene til yin og yang. På vårjevndøgn er det total balanse mellom yin og yang – og dette kommer vi til å gå dypere inn i på yoga og meditasjon i naturens rytmer 22. mars – nysgjerrig? Mer info her. 

Det maskuline og feminine

Når noe blir skapt i den materielle verden er det behov for ressursene og kvalitetene til både yin og yang – og samspillet mellom dem. Et godt eksempel er når en eggcelle og sædcelle møtes, som senere blir til et nyfødt barn. 

Det viser samspillet mellom yin og yang. Og for å skape noe nytt er det behov for dette fine samspillet mellom det maskuline (yang) og det feminine (yin) – det er behov for begge disse energiene, ressursene og kvalitetene. Ut i fra disse to polaritetene blir alt annet skapt (blant annet de fire (eller fem, avhengig av hvilken modell man bruker) elementene. 

Det maskuline kommer med impulsen – for eksempel gjennom sædcella som er på besøk inne i livmora til en kvinne og møter eggcella. Deretter skjer hele skapelsesprosessen inne i kvinnekroppen som bære livet frem. Akkurat som moder jord (naturen) bærer frem alt liv. Alt som skapes har behov for både maskuline og feminine ressurser og kvaliteter. 

Beskriver livsprosesser 

Nye ideer oppstår gjennom en impuls kanskje ved noe vi opplever, en samtale med et annet menneske eller endringer i vårt interne følelsesliv. For å sette ideen ut i livet er det behov for en skapselsesprosess hvor vi går fra ide (yang) til handling (yin).

Yin/yang symbolet beskriver livsprosesser. Dette er modeller vi mennesker har skapt for å forstå verden iv lever i på en bedre måte. Komplette orakler  som runer, i-ching og tarot beskriver også livsprosesser, men i mer detaljerte versjoner. Altså hva som er en del av alle prosesser hvor noe blir født, lever for så å ta slutt og dør. Akkurat som en blomst som først er et frø, vokser og gror, blomstrer for så å visne. Eller et barn blir født, vokser, gror og lever livet til det til slutt dør. Alle disse prosessene livet består av.  

Hva slags ressurser og kvaliteter representerer yin og yang?

På bildet ovenfor ser du yin/yang symbolet. Hvor det svarte representerer yin (det feminine) og det hvite yang (det maskuline). På hver del ser du også en ring med det motsatte, det vil si at yin kan ikke eksistere uten yang. Lys kan ikke eksitere uten mørke. Menneske som art kunne ikke blitt ført videre uten både menn og kvinner. 

Det er i overgangen mellom disse to polaritetene at endringer og utvikling skjer! Uendelige forandringer og transformasjon. Når noe går fra en tilstand til en annen. 

Yin er relatert til: det feminine, venstre side av kroppen, det rolige, nærende og trygge. Det er relatert til mørke, vinteren, hvile og ro. Det parasympatiske nervesystemet, månen og elementet vann. Hvis du er kjent med chakrasystemet (mer om dette i en senere artikkel) er yin relatert til 2, 4, og 6 chakra. 

Yang er relatert til: det maskuline, høyre side av kroppen, det aktive, produserende og målbevisste. Det er relatert til lyset, sommeren, produktivitet og stadig vekst og fremgang. Det sympatiske nervesystemet, sola og elementet ild. Hvis du er kjent med chakrasystemet (mer om dette i en senere artikkel) er yang relatert til 1, 3 og 5 hovedchakra.

Hvordan benyttet denne innsikten i hverdagen

Det er i mine øyne en årsak til at eldgamle symboler har fulgt oss mennesker gjennom årtusener. Det bærer en dyp innsikt, visdom og kunnskap om verden og virkeligheten. Det forteller oss at alt består av polariteter og skapelsen er helt avhengig av både maskuline og feminine kvaliteter (som ikke nødvendigvis er relatert til kjønn). 

Det viser oss så vakkert at både det maskuline og feminine er like VERDIFULLE. Menn og kvinner kommer aldri til å bli helt like (selv om det kanskje er flere likheter enn det vi tror), kunsten er å akseptere at vi er like verdifulle uavhengig av kjønn, oppgave, yrke, legning eller kroppsfasong. 

Ved å forstå det som ligger bak symbolet kan vi se årstidene på en annen måte og følge deres rytmer i hverdagen. Som er relatert til full yang og vinteren til full yin. Vi er snart på vei inn i tiden for vårjevndøgn – som er BALANSE mellom yin og yang. 

Ønsker du dypere innsikt i vårjevndøgn, kvalitetene til denne årstiden og erfare balansen mellom yin og yang er du hjertelig velkommen til å være med på yoga og meditasjon i naturens rytmer – 22. mars kl 20.00-21.15 ONLINE på zoom. Dette er en av årstidsmarkeringen i det sjamanistiske årshjulet, og blir laget som et magisk ritual for å hjelpe deg å komme i nærmere kontakt med naturens ressurser og helbredende rytmer. Mer informasjon finnes her. 

To forskjellige årstider som kommer med veldig ulike kvaliteter og ressurser! Hva ville endret seg i livet om vi levde mer i takt med naturens helbredende og livgivende rytmer? 

Behov for balanse

Yin/yang symbolet viser oss at det er behov for både polariteter og balanse. 

Uten at vi noen ganger presser oss litt og er under sunt stress vil det ikke skje noe utvikling eller vekst! Higer vi etter for mye sommer, aktivitet og er for mye under stress blir det stagnasjon og uhelse. 

Paradoksene er en del av livet, kunsten er å finne ut hvordan vi kan akseptere begge sider og finne balansen mellom de. Svinge mellom yin og yang – sommer og vinter.

Hvor i livet er du for mye i yang-modus? Eller for mye i yin-modus? Det vil praktisk si: er det nok hvile i hverdagen? Foretrekker du sommeren eller vinteren? Er det en balanse mellom trening og hvile? Hvis du har en partner – hvordan er balansen mellom dere? Er kveldene fylt med skjermer bringes kroppen automatisk inn i sommer-modus ved at den ikke får produsert nok av søvnhormonet melatonin, noe som påvirker søvnkvaliteten (yin- og vintermodus). 

Er det behov for å gjøre noen justeringer for å skape mer balanse i hverdagen? Mer balanse i kroppen eller nervesystemet? 

Hvis vi forstår og lever ut kunnskap og visdommen til dette gamle symbolet, ville vi akseptert balansen mellom sommer og vinter. At hvile er like viktig som aktivitet. At privatliv og hobby er like viktig som jobb. At kvinner og menn er like verdifulle. Hva kunne det ført til i samfunnet og livet til enkeltmennesker? 

Bildet er fra kurset NaturaFeminina, hvor vi har et stort fokus på å forstå og leve ut naturens helbredende og livgivende rytmer, ressurser og egenskaper – for å skape en bedre helse, mer overskudd og nærende relasjoner. 

Verktøy på veien til mer balanse

#Legg merke til de ulike årstidene

Hva liker du med vinteren? Hva liker du ikke? Legg merke til hvordan naturen er om vinteren kontra sommeren. Er det noe vi kan lære av og ta med inn i hverdagen? Den enkleste måten å invitere inn mer vinter og yin inn i hverdagen er å sette av tid til små mikropauser i løpet av dagen. Noe som kan gjøre underverker for energinivå, overskudd og balanse i nervesystemet!

#Yoga og meditasjon i naturens rytmer

Gjennom det årshjulet går vi i kontakt med ressursene og kvalitetene til de ulike ressursene og bringer de helbrende og livgivende rytmene til naturen inn i kroppen, sinnet og hverdagslivet. Det er en UNIK måte å komme tilbake til naturen både innvendig og utvendig.  

#Balanse?

Forsøk å legge merke til hvor du er i balanse i livet, og hvor du er ute av balanse. Er det behov for mer av kvalitetene og ressursene til yin eller yang? Er dette  vanskelig å se selv og du står litt fast kan det være lurt å søke hjelp på veien – slik at noen utenfra kan hjelpe deg å se ting mer klart. Det kan være en god venn, en i familien som kjenner deg godt, psykolog eller en livsveileder. Resonnerer det jeg gjør med deg og du kjenner at dette kanskje er noe for deg – er det bare til å ta kontakt med meg. 

 

Ut av mørket og utmattelse

Innsikt i de ulike årstidene og forståelse av yin/yang symbolet har vært viktig i min rehabiliteringsprosess. Det å leve ut denne kunnskapen i livet har ført til at jeg har akseptert hvile og regenerasjon som en viktig og naturlig del av livet. Det har redusert stressnivået mitt, ført til mindre smerter, ensomhet (mer om dette i en egen artikkel her) og lidelse – og mer overskudd! Det er viktig innsikt for å kunne skape balanse i nervesystemet, som er helt essensielt for å bygge opp kroppens ressurser og selvhelbredende egenskaper.

Det er dette jeg liker så godt med å bruke urgammel innsikt, visdom og filosofi praktisk i hverdagslivet – det er så verdifullt! 

Hvis du har behov for mer inspirasjon på veien kan du i dette intervjuet høre mer om min reise ut av mørket med kronisk utmattelse, og få innblikk i helheten i denne reisen. I intervjuet går vi blant annet gjennom:

  • Totalkollaps og manglende fremtidshåp
  • Den uventede ensomheten i kronisk sykdom
  • Fra hjelpeløshet til løsninger
  • Innsikt i de 4 fasene for å løse underliggende årsaker til utmattelse
  • Min erfaring med de ulike fasene, nedturer og oppturer!
  • Viktige behandlinger på veien

Se hele intervjuet her: https://marianfinsen.com/veien-ut-av-morket-med-utmattelse-og-me/

 

Share This