Finnes det noe å lære av naturen? 🌲🤔 I vår tid som moderne mennesker har vi fjernet oss veldig langt fra naturen, både fysisk og mentalt. Samfunnet er lagt opp til sommer hele året, med kunstig lys og stadig mer produksjon! Veldig mange lever i sommermodus konstant – i aktiv PÅ modus. Selve strukturerene i vårt patriarkalske samfunn er orientert rundt sommeren og yang-kvaliteter. 

Hva er et årshjul? Og hvorfor bry seg om naturens rytmer? En kort forklaring på disse spørsmålene i vidoen nedenfor 🌟

For mennesker som lever i kronisk stressa modus kan naturens rytmer og moder jord være en viktig helbreder og læremester. Det å skape dypere kontakt med naturen, innsikt i de helbredende rytmene og hvordan leve disse ut i livet kan være en verdifull og helbredende reise å begi seg ut på! 🔆🦋

Det kan være en motvekt til frykten og stresse som fyller samfunnet! Slik at vi sørger for å skape rom og muligheter for å vende blikket innover, komme i kontakt med det som virkelig er viktig, indre ro og balanse. 

Ønsker du hjelp, inspirasjon og innsikt på veien til å komme i dypere kontakt med naturens rytmer og moder jord? I et fellesskap hvor vi støtter og hjelper hverandre? Mer informasjon finne her.

Hvor finnes vinterens i ditt liv?

Mari ✨🦋

Share This