Det står flere kasser med alt av ting og tang i leiligheten. Livet pakket ned i esker.

Klar for å flyttes et annet sted til nye eventyr. En flytteprosess er en fin tid for å tenke gjennom livet, gi slipp og avslutte prosesser. For meg har det gitt næring til nye tanker og refleksjoner. Hva er det egentlig som bringes ned i disse kassene? Hva er dette livet i esker?

Minstelønn

Gjennom mange år med sykdom levde jeg på minstestønad fra Nav. Jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger jeg har stått uten stønad og inntekt, men jeg kan ikke lenger telle det på en hånd.

Jeg eide ingenting. Etter betalt husleie, mat og ekstrautgifter i forbindelse med kronisk sykdom gikk budsjettet i store minustall. Det var utrolig vanskelig og stressende å leve med kniven på strupen økonomisk og stadig leve i usikkerhet.

Samtidig har lav inntekt ført til nye perspektiver på materiell velstand.

Hva trengs egentlig for å ha det godt?

Opp gjennom årene har jeg hatt mange samtaler med mennesker som har alt. Alt det vi verdsetter i det moderne samfunnet. God utdanning, hus, bil, hytte, familie, trygghet og økonomisk stabilitet. I samtalene har det ofte kommet det frem frustrasjon og klagesang over relasjoner som ikke funker. Ofte med en blasshet i øynene og en tomhet som skinner gjennom sminkebelagt hud.

Det er noe som skurrer, for det er mange som ikke virker fornøyd med den glansede tilværelsen. Det mangler følelsen av dybde, kontakt med sitt indre og mening med selve livet.

Materielt jag 

Bilen i garasjen har ikke nødvendigvis sammenheng med følelsene som bor i hjertet. Tusenvis av følgere på instagram endrer ikke angsten eller følelsen av indre tomhet. Mastergraden gjorde kanskje hjernecellene smartere, men ikke nødvendigvis lykkeligere.

På Harvard University har de i over 80 år gjort en studie på lykke – resultatene viser:

  • Hverken rikdom eller karriere spiller en rolle for et lykkelig og godt liv.

Ved siden av eskene med ting og tang på flyttelasset, ser jeg for meg livets esker. Hva kan de fylles med for å skape et godt liv?

Utmattelsens grep og ensomhetens mørke

I utmattelsens grep ble jeg tvunget til å vende blikket bort fra materielle goder og jag.

Sykdommen førte meg inn i harde hverdagslige valg om prioriteringer, egne holdninger og verdier. Det ga muligheten til å tømme livets esker for rusk og rask, det som egentlig ikke var så viktig.

Når eskene etterhvert (i mitt tilfelle gjennom god hjelp fra livsveileder) tømmes for gamle mønster, preginger og frykt – da kan de fylles på ny. Men hva fylle de med for å skape et godt liv? I studiene på Harvard fant de spesielt en faktor som var viktig:

  • Gode og sunne relasjoner med partner, familie og venner er den viktigste faktoren for et lykkelig og friskt liv.

Det aller mest utfordrende i opplevelsen med kronisk sykdom var ensomheten og følelsen av å stå utenfor fellesskapet. Den samme studien viser at ensomhet er den viktigste faktoren for dårlig helse og indre tomhet.

Reorientering til sjelens visjon

De siste årene har jeg fått muligheten til å fylle opp livets esker på ny. Veldig tidlig i rehabiliteringsprosessen ga min livsveileder impulser til å starte reisen med å fylle de med gode og nærende relasjoner. Med åpenhet for dype samtaler, latter og tårer.

Gjennom reorientering i livet og spirituell utvikling kan livets esker bli mer fylt med sjelens verdier, behov og lengsler. De kan fylles opp med stjernestøv som glitrer mellom hverdagens små linjer.

De fylles ikke lenger på samfunnets premisser og andres forventninger.

Livets esker kan fylles med verdi gjennom en dypere forståelse for sjelens visjon og ønsker. Det kan skape mer entusiasme for hverdagen, indre mening og motivasjon. Rom for følelser og store tanker. Drømmer. Kontakt med kroppen og bevegelsesglede. Nytelse i smak og matglede. Mot til å danse med livets elv.

Lysglimt og levd liv

Livets esker kan bli fylt hver dag med små lysglimt og verdifulle minner. De stundene som fyller brystet med champagnebobler og fjeset med et smil. Sannhet i forhold til egen natur. Kontakt med moder jord (naturen) og hennes naturlige rytmer.

For å gjøre en liten sjekk i forhold til egne verdier, valg og prioriteringer, liker jeg veldig godt spørsmålet: om jeg skulle dø i morgen, hva ville jeg tenkt om livet jeg velger å leve i dag?  

De fysiske eskene på flyttelasset er viktige og affeksjonsverdien på noen av gjenstandende høy. Samtidig er det livets esker som er kjernen av følelsen av levd liv og mening. Det er de som kan få hverdagen til å glitre og hjertet til å slå ut sine fargesprakende frihetsvinger.

Mari ✨🦋

Share This