Falayna Say®

 

Falayana Say® er en av de grunnleggende metodene som benyttes i Rainbow Reiki® systemet. Det er en komplett og målrettet behandling, skreddersydd til hver enkelt person.

Behandlingen har flere forskjellige fasetter kombinert i en metode, noe som gjør den særdeles omfattende og tidsbesparende!

Vi alle har automatiske programmer lagret i hjernen. Noen av disse programmene er helt nødvendige for å overleve. Andre programmer er destruktive for å vårt liv, lykke og velvære.

Disse destruktive programmene har vi muligheten til å påvirke med Falayana Say®.

En annen fasett ved Falayna Say® er innvirkningen metoden kan ha på våre følelser.

Mennesker har tilgang til to hovedpilarer med følelser, kjærlighet og frykt. Følelser er det som får oss til å gjøre handlinger. Som for eksempel jobb, prosjekter, ting vi skal gjøre i hverdagslivet og på fritiden.

Det er følelser som gjør at vi setter i gang og gjennomfører en handling!

Den ene hovedpilaren med følelser er frykt. Det inkluderer følelser som angst, hat, sjalusi og misunnelse. Det er vanskelig å gjennomføre sine viktigste, langvarige prosjekter på bakgrunn av frykt.

Frykten sørger for at et menneske er i stand til å utføre handlinger for å overleve. Men hvordan blir livet når vi lever i konstant overlevelsesmodus?

Kjærlighet er den andre hovedpilaren med følelser. Dette er en utømmelig ressurs, som fører til handlingskraft.

Når vi handler ut i fra kjærlighet, vil det hjelpe oss til mer lykke, mening og nytelse i livet.

Med Falayna Say® har vi en spennende mulighet til å få tilgang til denne pilaren med følelser!  

Når Falayna Say® benyttes regelmessig, kan en omfattende endring skje i forhold til omgang med frykt, livsglede, individuelle kraft, intuisjon og helse!

Share This