Lenge har jeg hatt et ønske, en drøm og visjon. Som jeg bare har levd ut halvveis. 

Det er å dele min historie med deg.

 

Hvorfor er dette så viktig?

Slik jeg ser det kan min historie være veldig verdifull for andre mennesker!

Derfor har jeg satt meg et mål for 2018 – å dele helhjertet av min historie, kunnskap, erfaring, tanker og følelser med dere som ønsker å lese. Enda mer enn det jeg har gjort tidligere.

Dette er et viktig mål, fordi jeg ønsker å gi noe unikt videre til deg. Kunnskapen jeg har samlet skal være tilgjengelig for de som har behov for min hjelp.

Et skummelt mål

Dette målet er også skummelt, fordi det er vanskelig å dele min historie.

Det har tatt meg lang tid å komme over kneika med å dele fraksjoner av min erfaring og kunnskap i tidligere innlegg. Kanskje du kjenner deg igjen?

Det er vanskelig å sette ord på de siste 5 årene med sykdom, slik at du som leser kan få et realistisk innblikk i denne tiden.

De siste årene har inneholdt de mørkeste nedturer, og de høyeste gladtopper.

Alvorlig sykdom kan bringe med seg erfaringer, tanker og følelser som er så rått, brutalt og ærlig.

Det har vært stunder hvor alt har vært mørkt og jeg har hatt mest lyst til å gi opp.

Samtidig har det vært gigantisk oppturer, som har satt så sterke farger på livet og brakt med seg en lykke jeg ikke trodde var mulig.

Det krever mot, ærlighet og åpenhet å dele av sin egen historie.

For meg er det å blottlegge deler av meg selv til offentligheten. Det er ting som ligger mitt hjerte så nært, som blir delt med deg som leser.

ME-debatten i Norge

En annen årsak til at det er vanskelig å dele min erfaring – spesielt med diagnosen ME, er debatten som raser i landet. Kanskje du har fått den med deg?

Situasjonen i Norge rundt ME-diagnosen, er særdeles spent og det er mange bastante meninger.

En slik situasjon kan være utfordrende å bevege seg inn i.

Spesielt når det handler om den vanskeligste tiden i mitt liv. Det er noe som ligger så nært og har påvirket absolutt alle områder av meg. Hvorfor skal jeg dele av meg selv i et slikt minefelt?

Uenigheter og respektløse debatter skal ikke ta fra mennesker muligheten til å dele sin unike erfaring.

I løpet av de siste årene har jeg samlet meg så mye kunnskap og erfaring, som kan være en ressurs for andre.

Sammen kan vi kanskje finne enda flere løsninger på vanskelige problemer?  

Hvordan er  min helsesituasjon i dag?

Det er flere som har spurt «hvordan går det med Mari i dag? Hvordan er helsa etter turen som helseflyktning?»

I neste innlegg kan du lese hvordan det står til med helsa. Og hvorfor det kan være vanskelig å dele helseoppdateringer. På veien videre kan du lese om oppdatering på kavitasjoner, løsninger og utfordringer.

Som nevnt i begynnelsen av innlegget, vil jeg fremover dele mer av min historie.

Historien vil inneholde glimt fra den mørkeste tiden av min sykdomspreiode. Tanker fra det svarte hullet.

Du kan lese om hvordan det har vært å være alvorlig syk over flere år.  Ensomheten, frustrasjonen og desperasjonen. Og gleden, entusiasmen og veksten.

Dette er temaer som er vanskelig og utfordrende å skrive om. Og alle mennesker opplever sykdomssituasjoner forskjellig. Jeg deler av min historie og erfaring.

Du kan fremover lese om løsninger jeg har funnet på mine største problemer! Og hvordan jeg har funnet tilbake til mening og livsgnist.

Jeg håper det kan gi deg inspirasjon, motivasjon og løsningsforslag. Kanskje det kan bringe deg nærmere dine løsninger.

«Du må aldri glemme når du sitter der i mørket
At finnes det mørke, finnes det lys
Det er lett å glemme at lyset finnes 
Når man er omsluttet av mørke tanker og negativitet»

Lyset finnes – ukjent forfatter

 

Mari 🙂

Share This