Døgnrytme i en annerledes hverdag?

Døgnrytme i en annerledes hverdag?

Hvordan håndtere en hverdag som er annerledes og kanskje mer krevende enn normalen? 🍂 Etter mange år med kronisk utmattelse har jeg mye erfaring med en hverdag hvor jeg var mye hjemme, lite sosial kontakt og redusert aktivitet. I disse videoene deler jeg...
En annerledes hverdag?

En annerledes hverdag?

Når Norge stengte ned i våres følte jeg meg godt forberedt til å håndtere en hverdag hjemme med redusert sosial kontakt og drifte egne dager… fordi dette har vært min hverdag gjennom mange år med kronisk utmattelse. I denne tiden lærte jeg å lage en best mulig...